اخبار, مقالات

دانسیته چیست؟

دانسیته چیست؟
جمع امتیازات
با کلیک کردن به ما امتیاز بدهید
[Total: 1 Average: 5]

دانسیته چیست؟

دانسیته چیست؟

برای اندازه گیری این که یک جسم، چه مقدار به هم پکیده است (فضای بین اجزای تشکیل دهنده آن جسم، چه قدر است) به دانسته نیاز داریم:

اجسام چگال تر، فضای خالی کم تری در شبکه بلوری خود دارند.

چگالی معمولا با واحد گرم در هر میلی متر اندازه گیری می شود؛ بنابراین دانسیته جسمی که رویترازو قرار می گیرد.

از روی تعداد گرم (جرم جسم) تقسیم بر مقدار فضایی که جسم اشغال می کند (حجم آن) به دست می آید.

دانسیته جسم در همه جای این دنیا یکی است و هیچ فرقی نمی کند.

به نظر شما آیا می توان دانسیته چیست؟ چیزی را تغییر داد؟

برای پاسخ به دانسیته چیست؟ سوال بیایید تصور کنیم که می خواهید یک آدم برفی بسازید.

اگر برف را در دست خود آن قدر فشار دهید تا به اندازه یک پرتقال دربیاید ومقدار برف بیش تری به آن اضافه نکنید.

این گلوله برفی از گلوله برفی که به اندازه یک آلو است، دانسیته کم تری خواهد داشت زیرا گلوله ای که به اندازه آلو است.

بیشتر فشرده شده و فضای بین اجزای آن بسیار کم تر از گلوله برفی به اندازه پرتقال است.

پس برای افزایش دانسیته جسمی باید مقدار فضایی که جسم، اشغال می کند را کاهش دهید

(و بقیه عوامل را ثابت نگاه دارید).

معمولا دانسیته اجسام با دانسیته آب مقایسه می شود تا متوجه شویم آیا این اجسام روی آب شناور می مانند یا در آن غرق می شوند.

دانسیته آب در حدود ۱٫۰۰g/mL است.

اگر دانسیته جسمی بزرگ تر از دانسیته آب باشد، حتما در آب غرق خواهد شد و برعکس.

در مورد یخ بایستی این نکته را یاداوری کنیم که مکعب های یخی روی آب شناور می مانند:

زیرا دانسیته یخ از آب کم تر است.

زمانی که آب را فریز می کنید تا یخ تشکیلشود،

آب منبسط شده و فضای بیش تری اشغال می کند؛

یعنی یک تکه یخ، حجم بیش تری نسبت به مقدرا آب به کار رفته برای همان تکه یخ دارد.

بنابراین دانسیته آنکم تر از آب بوده و روی آن شناور می ماند.

(برای فهم خواص ویژه آب به مطلب “چگالی یخ” مراجعه کنید)

سوال:

به نظر شما دانسیته به دمای هوا وابسته است؟ آیا می توانید تغییرات دانسیته بر حسب دمای آب را حدس بزنید؟

جواب: بله . البته این تغییرات بسیار اندک است ولی هرچه دما بیش تر باشد.

دانسیته آب کم تر می شود زیرا آب با افزایش دما بیش تر به فاز گازی نزدیک تر می شود،

فضای بین اجزای آن رفته رفته با افزایش دما بیش تر شده و بنابراین دانسیته آن کم تر خواهد بود.

نوشته های مشابه