Title

گیوپانل-ساندویچ پانل:

گیوپانل تولیدکننده انواع ساندویچ پانل های دیواری و ساندویچ پانل های سقفی میباشد،که همواره مبنی تولیدات خود را با توجه به نیاز داخلی و تجهیزات بروز دنیا تولید مینماید،محصولات تولیدی در گیوپانل از عایق هایی همچون،پلی یورتان،پلی استایرن،فوم فشرده و پشم سنگ میباشد که هر کدام در صنایع و دیگر موارد قابل استفاده است،دیگر تولیداتی که گیوپانل-ساندویچ پانل در نظر دارد با توجه به نیاز مشتریان خود در اینده ای نزدیک تولید نماید را میتوان به سقف های شیبدار با توجه به نیاز بازار،ساندویچ پانل های پشم سنگ با تزریق فوم در کناره ها برای مقاومت و زیبایی بهتر و همچنین ساندویچ پانل های پلی استایرن با تزریق فوم در کناره ها برای استحکام بیشتر تولید نمایدگیوپانل-ساندویچ پانل که امر با توجه به همراهی شما مشتریان عزیز میسر خواهد بود.